Velkommen

Til DinSPL.dk

Billede af hav og solnedgang

Din sygeplejerske

Din sygeplejerske ønsker at skabe tid, tillid, og livskvalitet for den enkelte som har brug for os. Du behøver ikke være syg for at have et behov for sygepleje. Det kan være at du har du brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere, savner socialt samvær, har brug for at få struktureret din genoptræning efter indlæggelse, har brug for tilrettelagt kost, motion/ bevægelse eller bare at brug for at komme lidt udenfor men i trygge rammen og med en ledsager.
Så kan vi hjælper dig. Vores team af sygeplejersker og behandler vil først og fremmest have tid til dig. Vise dig gensidig respekt, udvis diskretion, yder omsorg, skabe overblik og professionel sygepleje, hvor og når du har behovet, I og udenfor hjemmet, i hele Danmark og Europa.

Vores kerneværdier er at være din ekstra faglige pårørende, vi kan tage over hvor jeres egne kompetencer, overskud og tid slipper op. Og tager over hvor det offentlige sundhedssystem slipper dig. Vi kan støtte, rådgive og guide familier til ældre, syge eller bare til dig som føler dig alene om dine bekymringer og utryghed i hverdagen. Vi har tavshedspligt og alle data, der vedrører dig, videregives ikke, medmindre du har et ønske om hjælp til formidling af bestemte data

Vi tilbyder dig eller din pårørende:

 1. Tryghedsbesøg
 2. Tryghedsopkald
 3. Omsorg og fleksibilitet
 4. Livskvalitet, egenomsorg og velvære
 5. Postoperativ sygepleje
 6. Smertebehandling i samråd med behandlende læge
 7. Kropsterapeutiske behandlinger
 8. Infrarød sauna behandlinger
 9. Tovholder/Ledsager
 10.  Coaching
 11.  Den svære samtale
 12.  Palliativ og terminal pleje i samråd med behandlende læge
 13.  Støtte i sorgprocessen
 14.  Afhjælpe ensomhed

Priser

Når din sygeplejerske kommer til dig førte gang laver vi en vurderings samtale omkring dit eller din pårørendes behov herefter udregnes et tilbud til dig/ jer.

Første samtale tager ca. 1,5 -2 timer prisen for denne er: 
1500 kr. Du vil efterfølgende modtage en skriftlig aftale om det vi blev enige om samt dit tilbud. Når tilbuddet er godkendt, kan vi komme i gang med opgaven/ opgaverne som du ønsker.

Sygeplejebehandlinger er fritaget for moms.

Ved aflysning senere end 24 timer før planlagt påbegyndt time, faktureres 50% af det fulde beløb, for den aftalte tid.

Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver ført journal, når sundhedspersoner behandler patienter. Styrelsen for Patientsikkerhed har i en bekendtgørelse fastsat regler om, at alle autoriserede sundhedspersoner skal føre patientjournal, hvorfor dokumentation af pleje, vil være inkluderet i prisen pr. time.

Vi udfører opgaver i hele Danmark. 

Vi kan også bookes til rejseaktivitet og her laves en pris på dette i samråd med dig. 

Ved kørsel over 10 km fra vort nærmeste kontor, eller fra den lokale sygeplejerskes bopæl, beregnes kørsel efter statens takster. Kontakt os for nærmere oplysninger.Der ydes tilskud til privat sygepleje fra Sygeforsikringen “danmark” og forskellige private forsikringsselskaber ved fremvisning af relevant dokumentation i form af forskellige erklæringer. Hør nærmere herom hos Sygeforsikringen “danmark” og dit eget forsikringsselskab, Sundhedsforsikring.

Om os

Mit navn er Niclas Mathiasen og jeg har været ansat på Gentofte hospital siden 1994. Jeg arbejder til dagligt fuldtid som hospitals portør udover det har jeg virksomheden Nabilas parykker. Jeg har drevet og ejet Nabilas parykker siden 2017. Vi hjælper kvinder og mænd som af forskellige årsager lider af hårtab. I 2019 blev vi leverandør til Region Hovedstaden til at levere parykker og hovedbeklædning til patienter der mister håret i forbindelse med kemoterapi eller mister håret grundet stråle skader. I min virksomhed arbejder min samlever og sjæleven Nabila Mathiasen samt vores datter, hun hjælper til, når hun ikke er i Salon Vinholt, hvor hun er frisørelev. Vi har flere forskellige samarbejdspartner, da vi arbejder ud fra 4 forskellige forretninger.

Nabila er sygeplejerske, frisør, linerist, makeup artist og coach. Nabila har været uddannet sygeplejerske siden 2000 og derfor set op oplevet mange forskellige ting i det offentlige sygehusvæsen. Nabila har på egen krop også oplevet hospitalsvæsnet som patient.

Det danske sundhedssystem funger på mange område godt, men der bliver hele skåret ned i personale timer. Sundheds eller sygehusvæsnet arbejder udfra at skulle kunne behandle og helbrede. De glemmer dog bare til tider at alt det tager tid og vi som mennesker ikke altid kan placeres i bokse, men at vi er hele individer og ikke ” kun speciale opdelt”. Mange patienter gå hjem og føler sig frustreret, uafklaret og alene omkring deres måske alvorlige sygdom.

Vi har derfor et ønske om at gøre det bedre på disse områder. Vi har efter mange års overvejelser nu handlet. Derfor er det med stolthed, at vi nu kan tilbyde dig.